زنانی که بیش از 18 کیلوگرم در حین بارداری وزن اضافه می*کنند نسبت به زنانی که وزن کمتری اضافه می*کنند، تقریبا دو برابر بیشتر در معرض به دنیا آوردن نوزاد سنگین وزن هستند.

به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس یک بررسی جدید که بر روی 40000 زن آمریکایی و نوزادان*شان انجام شده است، نشان داد که بیست درصد آنها در حین بارداری بیش از حد وزن اضافه می*کنند، و در این زنان احتمال به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از 4 کیلوگرم دو برابر می*شود.

و آنها دریافتند زنانی که بیش از 18 کیلوگرم وزن دارند، با احتمال بیشتری نوزاد سنگین وزن خواهند داشت،حتی اگر دچار دیابت بارداری - شکل کوتاه*مدتی از بارداری که معلوم است که خطر داشتن نوزاد سنگین وزن را می*افزاید- نباشند.

دکتر ترزا هیلیر از مرکز پژوهش*های بهداشتی کیزر پرمننت در پورتلند اورگون که این بررسی در آن انجام شده است در این باره گفت: "به علت آنکه زنان بسیاری که بیش از 18 کیلوگرم وزن در حین بارداری به دست می*آورند، مهم است که پیام مهمی برای اغلب زنان است که از افزایش وزن در حین بارداری اجتناب کنند."

نتایج این بررسی در شماره اخیر ژورنال بیماری*های زنان و زایمان (Obstetrics &Gynecology) منتشر شده است.

هیلیر گفت اضافه*وزن در حین بارداری خطر داشتن نوزادان سنگین*وزن را می*افزاید، و بررسی*ها بیانگر آن است که این نوزادان طوری برنامه*ریزی می*شوند که در ادامه زندگی دچار اضافه*وزن یا چاقی شوند.

بر اساس تعریف کالج متخصصان زنان و زایمان آمریکا، نوزادانی که بیش از4 کیلوگرم وزن دارند، سنگین*وزن محسوب می*شوند.

یک نوزاد سنگین وزن خطر زایمان مشکل را افزایش دهد که نوبه خود خطر پارگی، خونریزی، و اجبار به جراحی سزارین مادر و خطر گیر کردن شانه*های نوزاد در حین زایمان و شکستگی استخوان*های ترقوه او را می*افزاید.

پژوهشگران گفتند این یافته*ها دال بر این است که همه زنان باید از افزایش وزن مفرط در حین بارداری خودداری کنند. و زنانی که برای دیابت بارداری مورد درمان قرار گرفته*اند باید همچنین اضافه*وزن*شان را زیر 18 کیلوگرم نگاه دارند.

رابطه وزن زیاد در بارداری با چاقی نوزاد-jpgرابطه وزن زیاد در بارداری با چاقی نوزاد-jpg