دلیل چاقی یا چاق شدن برخی از اندامها مانند سینه و نواحی آن چیست؟
به دلیل استفاده از شیر مادر برای نوزاد، در دوران بارداری چربی در بدن مادر انباشته میشود. شیردهی نوزاد—حداقل تا ۶ ماه—میتواند به مادران برای از دست
دادن وزن کمک کند.با این حال، کاهش وزن در بین زنان شیرده بسیار تغییرپذیر است؛ نظارت بر رژیم غذایی و افزایش مقدار و شدت ورزش راههای قابل اطمینان تری برای از دست ازدادن وزن هستند.در بررسی سال ۲۰۰۷ ahrq «تأثیر شیردهی در مادران در بازگشت به وزن قبل از حاملگی ناچیز بود و همچنین تأثیر آن در کاهش وزن پس از زایمان مشخص نبود.»
چاقی دوران شیردهی نوزادان-index78-jpg