استفاده از گن وکمربند تنها باعث جابجایی چاقی در بدن می شود و چربیها پس از مدتی به جای اولیه خود باز می گردند یا در بدن حرکت می کنند.

گاهی اوقات چربی ها با ترفندهایی مانند ماساژ حرکت می کند البته حرکت چربیها مخاطراتی نیز دارد چون چربی بخشهایی مانند شکم و پهلو به سمت اندام هایی مانند قلب می رود و دور این عضو را می گیرد و یا اسیدهای چرب آزاد وارد جریان خون می شوند که امکان دارد تحت تاثیر رادیکال های آزاد، ال دی ال (کلسترول بد) حاصل از آنها اکسیده شده و مسیررگها را ببندد.

قسمت خاصی از بدن را با رژیم غذایی نمی توان لاغر کرد همانگونه که دارو رسانی هدفمند به عضو عفونی بدن امکان پذیر نیست،فردی که رژیم متعادل و متنوعی را رعایت می کند، قسمت های مختلف بدنش لاغر می شود البته این تغییر در شکم و پهلو سریعتر رخ می دهد.

زنان نیز بیشتر به انباشتگی چربی در شکم و پهلوها دچار می شوند چون هنگام بارداری به منظور ایجاد فضای لازم برای رشد جنین در این اندامها کشش ایجاد می شود.
انباشتگی انرژی مازاد بر نیاز که به صورت بافتهای چربی در بدن ذخیره می شود از الگوی ژنتیک هر فرد نشات می گیرد که از پدر و مادر به او منتقل می شود.

دستیابی به تناسب اندام زمان براست،و بهترین روش دستیابی به این هدف، انجام ورزشهای سبک بویژه حرکتهای کششی است؛ چرا که به تدریج باعث تقویت عضله شده، در نتیجه شکم به جلو رانده نمی شود.