اغلب افرادهمزمان با بالا رفتن سنشان شاهد بالا عقربه ترازوی وزن هم هستندکه بر روحیه اعصاب و روان آنان تاثیر منفی بجای گذاشته ولی نگران نباشیدهمیشه پیشگیری بهتر از درمان است و بهتر است این پیشگیری قبل از پا گذاشتن به سن شروع شود تا در دوره بحران کنترل آن آسان و کم هزینه باشد. حال اگر مي*خواهيد همچنان شاداب و سرحال و وزن کم داشته باشید بايد مراقب وزن خودتان باشيد. در اين مطلب مي*بينيد كه چگونه با يك برنامه منظم روزانه مي*توانيد متابوليسم بدن*تان را افزايش داده و مانع از چاق شدن*تان با افزايش سن تان شويد.
بدین معنا که سن اضافه كنيد، ولی بدون وزن اضافی نه واقعيت اين است كه بسياري از افراد از اين نكته تعجب مي*كنند كه چرا زماني كه قبلا خيلي راحت مي*توانستند كيلوهاي اضافي را كم كنند اما حالا نمي*توانند اين كار را بكنند، همه آنها متعجب بودند كه چرا شيوه*ها و استراتژي*هاي لاغري كه پيشتر در آنها جواب داده، ناگهان تاثير خود را از دست داده است. خب مساله اين است كه بايد يك نكته بسيار ساده را بدانيد: هر چقدر سن بالاتر برود، لاغر شدن سخت*تر مي*شود. بخشي از اين موضوع ناشي از آن است كه با بالا رفتن سن ميزان متابوليسم كمتر مي*شود. مطالعات اخير نشان داده در زنان، در هر دهه عمر، متابوليسم كلي بدن دودرصد كاهش مي*يابد كه اين مساله از 20سالگي به بعد شروع مي*شود.
اما اين وسط همه چيز بد نيست و يك خبر خوب هم هست: چند راهكار ساده مي*تواند به شما كمك كند با وجود كاهش يافتن متابوليسم بدن*تان همچنان در وزن ايده*آل بمانيد.
براي آنكه متابوليسم بدن بالا رود متابوليسم در واقع مراحلي است كه در آنها بدن انسان غذا را به انرژي بدلمي*كند. در واقع من براي ساده*تر شدن كار به بيمارانم مي*گويم يك اجاق را تصور كنند كه هيزم*هاي آن در حكم غذا و گرمايي كه از آن خارج مي*شود در حكم انرژي بدن است؛ اگر هيزم كمي به بخاري برسانيد، شعله خاموش مي*شود (همين نشان مي*دهد چرا رژيم*هاي بسيار سختگيرانه و بسيار كم*كالري انسان را دچار مشكل مي*كنند) اما يك نكته مهم، برخي غذاهاي خاص، ورزش*ها و فعاليت*ها هستند كه مي*توانند مثل يك نسيم ملايم شعله را بالا كشيده و باعث شوند هيزم*هاي بيشتري بسوزند و بدن شما چربي بيشتري بسوزاند و لاغرتر شود.