دکتر شهریار رزازی نظام پزشکی : ۳۲۱۸۰ دارنده بورد تخصصی جراحی دارای گواهینامه لیپوساکشن اولتراسونیک از آلمان صادر شده در سال ۲۰۰۲ میلادی :بهمن ۴, ۱۳۹۱ دیدگاهها خاموش
دکتر شهریار رزازی نظام پزشکی : ۳۲۱۸۰ دارنده بورد تخصصی جراحی دارای گواهینامه لیپوساکشن اولتراسونیک از آلمان صادر شده در سال ۲۰۰۲ میلادی دکتر حمید سرتیپی نظام پزشکی : ۲۰۱۰۴ دارنده بورد تخصصی جراحی