بادرود خدمت دوستان در چند پست مختلف مشاهده نمودم تعدادی از کاربران در موردتاثیرات وعوارض عمل لیپولیزر (چربی سوزی ازطریق لیزیک) سوال نموده بودند؟ و مشاق پاسخ
من خود این عمل را انجام نداده ام ولی شغل بنده در ارتباط با مسائل پزشکی و بهداشتی است و به همین علت با پزشکانی که این نوع عمل را انجام می دهند همکاری نزدیک دارم و شاید درج این پست به این دلیل کمی غیر منطقی باشد. که طبیعی است ولی به نظر من صد اقت و روشنگری ورای حفظ منافع شغلی است .

باری!! تاثیرات منفی یا مثبت لیپولیزر به دلیل نوپا بودن این صنعت در ایران برای اکثریت ناشناخته بوده و هست ,البته فرآیند مثبت آن که همان لاغری موضعی است پس از مدت کوتاهی قابل لمس و مشاهده می باشد . البته نکات تاریک و مبهم هر چیزی طی گذشت زمان نمایان می گردد.ولازم بذکراست افرادی که پیش قدم برای انجام این عمل شدندبی شک مایع آگاهی و تجربه افرادی می شوند که در نوبت و انتظار انجام این عمل هستند ویاکسانی که همیشه از سرمایه تجربی افراد دیگرد سود می برند و هیچگاه خودشان تجربه را تجربه نمی کند خواهد شد. به همین علت بنده فقط مشاهدات خود رادر اختیار کاربران فهیم این انجمن قرار می دهم و هیچگاه منظور یه مبادرت, توصیه یا تکذیب عملی را ندارم .قضاوت وتصمیم با شماست.

سوال؟ انجام لیپولیزرآیا به کاهش سایز لاغری می انجامد؟
جواب= بله -لیپولیزر به واقع باعث کاهش سریع و چشمگیرسایزموضعی( تمرکزبربرخی از نواحی اندام ها) مانند شکم یا باستن و ... می شود. حتی بدون هیچ بازگشتی !! واین تغییر سریع و ملموس که رویایی برای افراد چاق است سر منشعا مخاطرات بعدی وافزایش ریکس پذیری در شاهدان این تغییر ویا افرادی که این عمل را انجام می دهند می باشد!!
می پرسید چگونه؟
چون ،فرآیند لیپولیزر در یک عمل لیزیک شامل تمام بدن و یا حتی یک سمت از بدن مانند یک پای کامل ویاتمامی سینه و نواحی آن به صورت کامل نمی شود به همین علت وقتی خانمی دست اش (بازوان) خود را لیزر می کند و بلافاصله نتیجه خوشایند آن را هم خود وهم نزدیکانش مشاهده می کنندو این باعث ترغیب و تشویق آن خانم برای انجام مجدد این عمل در ناحیه دیگری از بدن خود می گردد که البته به پیشبرد این روند توصیه های دلگرم کننده پزشکان نیز بی تاثیر نیست حتی با اختصاص تسهیلاتی مانند تخفیفات ویژه در عمل های بعدی و یاقبول دریافت هزینه عمل به صورت اقساط و یا توصیه به تکرار سریعتر عمل در نواحی دیگر اندامها قبل از افزایش سن به مراجعین خود ,همگی دست به دست هم داده تا فرد مذکور هرچه سریعتر تن به عمل های یعدی و مکرر حتی در مواقعی در دوران نقاهت عمل قبلی خود را آماده عمل بعدی می کنند مشابه افرادی که گرفتار مصرف برخی مواد هستند و این سو مصرف برایشان قابل کنترل نیست . افرادی که برای یکبار لیپولیزر را تجربه می کنند در 95 درصد پس از آن پیوسته عمل های دیگر را در دستور کارخود گذاشته و انجام می هند ودلیل عدم انجام آن توسط 5 درصد دیگر نیز عدم توانایی آنان در پرداخت مخارج ویا عدم دارا بودن زمان مناسب و چیزهای دیگریست و گرنه 100درصدلیپولیزر کنندگان چندین عمل را پیوسته و در مدت زمانی کوتاهتر از یکسال انجام می دهند ...تا اینجا متوجه دلیل اغفال و ایجاد (سرابی) که عمل لیپولیزر روی مغز و تفکر و اراده افراد چاق می گذارد شدید ...انشاله در پست بعدی عوارض غیر قابل جبران این نوع صنعت پزشکی را برای شما برمیشمارم