با درود و آرزوی قبولی طاعات مدیریت محترم انحمن و دیگر دوستان
من مشکلی که درماه مبارک رمضان دارم و منجر به افزایش وزنم در پایان این 30 روز می شود افزایش اشتهای کاذب که با تصویر کشیدن تغذیه های مورد علاقه ام در ذهن مخصوصا در ساعات نزدیک به افطار شروع می شود که این ذهنیت که می توان آن را هوس خوردن غذاهای مورد علاقه هم عنوان نمود در ادامه منجر به پخت اکثر این خوردنیهاو تهیه برای اقطار می گردد که با شروع افطار دیگر قدرتی برای کنترل و تصمیم گیری در نخورن برایم باقی نمی ماند و پس از سیر شدن و گذشته مدت زمان کوتاهی از افطار تازه متوجه پر خوری خودم می شوم و پشیمان از عمل کرد خود بسیار عصبی و بهم ریخته می شوم و این روند هر روز در این ایام برایم تکرار می شود و به دنبال این وزنم افزایش چشمگیر پیدا نموده و طی چندین سال گذشته در آخرین روزها رمضان شاهد چاقی و افزایش وزن حدود 15 تا 20 کیلو هستم و امسال چند تن از دوستان پیشنهاد مصرف مکمل لاغری در این ایام را مطرح نمودند . ولی چون آگاهی درستی از داروی لاغری که بتوان این حرص ولع واشتهای کاذب را کنترل و سرکوب کند ندارم
لذا از دکتر ویا دوستان با تجربه دیگر درخواست راهنمای و معرفی مکملی برای این منظور را دارم ؟