بادرودخدمت کاربران محترم پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی 1395 را به تمامی ایرانیان پاک سرشت بخصوص کاربران فهیم انجمن استاپ وزن تبریک می گویم وامیدوارم سال جدیدسالی پرخیروبرکت برای همگان باشد.سالی که برآورده کننده تمام آرزوهای زیبای شماباشد.همچنین طبق وظیفه وموضوع انجمن ضمن آرزوی بهروزی ودستیابی تمام کاربران به تناسب اندام دلخواه , تاکیدمی کنم درایام نوروز درکنارشادیهای خود به کنترل تغذیه ای خود نیزتوجه نمایید.چون طعبیت وخوراکیهای رایج دراین ایام به غیرازدارابودن تقدیس هرکدام گویایی حدیثی معنادار وبشردوستانه است که تاریخی پشت هریک قرارگرفته وبه همین علت اغلب خوراکیهایی هست که انرژی زایی فراوان در آن نهفته ست که امروز به آن کالری می گویند مانند آجیل وشیرینیجات
پس کاربرمحترم توصیه می شود رعایت وکنترل درخوردن این خوراکیها باعث جلوگیری از اضافه وزن وحفظ تناسب اندام شما می گردد. وهیچگاه درپایان ایام عید شما از اضافه وزن خود غافلگیرنخواهید شد.
هشدار!!
آجیل وشیرینیجات یکی از پرکالری ترین خوراکیهاست که اضافه وزن بالایی پس ازمصرف بدنبال دارد